Lun Khara hai

Dirty poetry Aapka Zanaja Abhi Bhi Kabr Mein Pada Hai Aapka Zanaja Abhi Bhi Kabr Mein Pada Hai Haddiyan Gal Gai Hain Par Luund Abhi Bhi Khada Hai