Mat kar naaz

Dirty Poetry Mat Kar Ghamand Apni Choot Ki Chodai Pe Humain Bhi Nnaz Hai Apne Lund Ki Lumbai Pe